Νέα

1a

Αναζήτηση Ιατρών

Διακοπές και υγεία. Παροχές υγείας σε όλη την Ελλάδα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 xaxasdhkasdfhjghhjgjggg.jpg

Ο σακχαρώδης διαβήτης(ΣΔ) αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες αιτίες σημαντικής απώλειας όρασης στο δυτικό κόσμο .


όπως μας εξηγεί η Χειρουργός Οφθαμίατρος Dr Ιφιγένεια Τζαβέλλα όσο ο ΣΔ ΤΥΠΟΥ 1 ,που αφορά άτομα με ηλικία εναρξης της νόσου μικρότερη των 30 ετών όσο και ο ΣΔ ΤΥΠΟΥ 2 ,ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για τα μάτια .
Ποιος όμως είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το ζάχαρο επηρεάζει την όραση ;
Ο ΣΔ προκαλεί μικροαγγειοπάθεια .Τα όργανα στόχοι του υψηλού σακχάρου στο αίμα είναι πολλά ,όπως τα αγγεία της καρδιάς ,των νεφρών ,των άκρων αλλά και του οφθαλμού (και συγκεκριμένα κυρίως του νευρικού χιτώνα αυτού ,του αμφιβληστροειδούς ).Η προσβολή των μικρών αγγείων του αμφιβληστροειδούς οδηγεί σε βλάβες αυτών ,οι οποίες ανάλογα με τη βαρύτητα της προσβολής αυτής ,μπορεί να ποικίλουν από ,μια απλή διαρροή του τοιχώματος τους ,με επακόλουθο μικροαιμορραγιες στον αμφιβληστροειδή,ή και οίδημα αυτού,μέχρι διαταραχή της αιματικης άρδευσης του νευρικού χιτώνα του ματιού ,με συνέπεια ,λόγω της μειωμένης προσφοράς οξυγόνου την ισχαιμία αυτού .Το άμεσο επακόλουθο είναι η δυσμενής επιπλοκή για τους οφθαλμούς ,η νεοαγγείωση του αμφιβληστροειδούς ,με συνέπειες απειλητικές για την όραση ,όπως η σοβαρή αιμορραγία εντος του υαλοειδούς ή και η ανάπτυξη ελκτικής αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς .Ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η άμεση θεραπευτική παρέμβαση από τον οφθαλμίατρο .
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη της μικροαγγειοπαθειας ;
1. Η ηλικία έναρξης του ΣΔ αλλά και η διάρκεια της νόσου.Όπως είναι αναμενόμενο ,οσο μικρότερος είναι ο ασθενής και οσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της νόσου τόσο μεγαλύτερος κ ο κίνδυνος εξαφάνισης σοβαρών επιπλοκών στην όραση .σχεδον οι μισοί από τους ασθενείς με ΣΔ τυπου 1,θα εμφανίσουν απειλητικές για την όραση επιπλοκες στην 20ετια και περίπου το 100% θα εμφανίσει τουλάχιστον κάποιες αλλοιώσεις στους οφθαλμούς από το ζάχαρο .
2. Η ινσουλινοεξαρτηση (για τους διαβητικούς τύπου 2).
3. Η Υπέρταση .Φάινεται πως η υψηλή αρτηριακή πίεση λειτουργεί συνεργικά με τον ΣΔ στην εξέλιξη της μικροαγγειοπάθειας και αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που πρέπει να ελέγχονται στην προσπάθεια προληψης αλλά και αντιμετώπισης των επιπλοκών από τους οφθαλμούς.
4. Ο γλυκαιμικός έλεγχος .Οι τιμές της γλυκοζυκιωμένης αιμοσφαιρίνης ,αντικατοπτρίζουν τον γλυκαιμικό έλεγχο της νόσου .
5. Η νεφρική ανεπάρκεια ,η αναιμία ,η χρήση αντιπηκτικών ,φαίνεται πως είναι όλοι παράγοντες που επιδεινώνουν και επιταχύνουν την εξέλιξη της νόσου .
6. Η κύηση θεωρείται από μόνη της διαβητογόνος παράγοντας ,γι αυτό και οι εγκυμονούσες προς το τελος του πρώτου τριμήνου ,πρέπει να υποβάλλονται σε βυθοσκόπηση (έλεγχο της κατάστασης των αγγείων του αμφιβληστροειδούς ),αλλά και σε καμπύλη ζαχαρου.
7. Η επέμβαση καταρράκτη φαίνεται να απόρρυθμίζει και ενίοτε να επιδεινώνει την εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ως εκ τούτου ο θεράπων οφθαλμίατρος καλό είναι να παίρνει προληπτικά μέτρα πριν την επέμβαση του καταρράκτη ,τουλάχιστον σε ασθενείς με σοβαρή μη παραγωγική ή παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.
Σε τί εξετάσεις θα με υποβάλλει ο οφθαλμίατρος;
Ο οφθαλμίατρος θα ελέγξει καταρχιν την οπτική οξύτητα με την κατάλληλη οπτική διόρθωση για τον ασθενή .Η μειωμένη οπτική οξύτητα η οποία οφείλεται όχι σε άλλους παράγοντες(αφου αυτό αποκλεισθεί ), αλλά στην διαβητική ωχροπάθεια ,οφείλεται είτε στη συλλογή υγρού στον ιδίως αμφιβληστροειδή ,με επακόλουθο το οίδημα της ωχράς κηλίδας ,είτε σε ισχαιμία της ωχράς κηλίδας η οποία οφείλεται με τη σειρά της σε προχωρημένη διαβητική βλάβη των αγγείων της ωχράς κηλίδας ,η οποία καταλήγει στην μη καλή τροφοδοσία με οξυγόνο των ζωτικών κυττάρων της όρασης .Αξίζει να σημειώσουμε όμως ότι μια καλή όραση δεν σημαίνει πάντα απουσία διαβητικών αλλοιώσεων στο μάτι ,ίσα ίσα ,συχνά ,με ύπουλο τρόπο ,πρωτοεμφανίζονται αλλοιώσεις που αφορούν τον νευρικό χιτώνα του ματιού ,και εντοπίζονται τόσο περιφερικά σε σχέση με το κέντρο της όρασης ,οπότε και δεν δύνανται να δώσουν συμπτώματα στον άρρωστο ,τουλάχιστον πριν δώσουν επιπλοκές .Στις βασικές εξετάσεις που θα υποβληθεί ο διαβητικός άρρωστος,ανήκει η βυθοσκόπηση κατόπιν μυδρίασης (διαστολής της κόρης του οφθαλμού ),και αν κρίνει ο θεράπων οφθαλμίατρος ότι χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες ,μπορεί να ακολουθήσει εξέταση της ωχράς κηλίδας του οφθαλμού με οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) αλλά και αγγειογραφία OCT (Angio OCT)μια νεότερη εξέταση η οποία δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των αγγείων του οφθαλμού στον οπίσθιο πόλο αυτού .
Τελος εξέχουσα και με υψηλη διαγνωστική σήμασια θέση,κατέχει η φλουροαγγειογραφία ,η οποία είναι μια ήπια επεμβατική εξέταση ,που γίνεται με ενδοφλέβια έγχυση σκιάγραφικού ,διαρκεί ελάχιστη ώρα,έχει από καμία έως ελάχιστες παρενέργειες ,όπως ναυτία και τάση προς έμετο ,ήπιο κνησμό ενίοτε,κίτρινα ούρα και εξεραιτικά σπάνια πιο σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις .Με την εξέταση αυτή ,απεικονίζονται με καθε λεπτομέρεια ολα τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς,του νευρικού χιτώνα του ματιού ,κ ο οφθαλμίατρος δύναται να ταξινομήσει την εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και το βαθμό ανταπόκρισης σε τυχόν θεραπείες (laser).
Θα χρειαστώ θεραπεία ,και αν ναι ποια θα είναι αυτή ;
Το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας ,αντιμετωπίζεται πλέον ,με μια σειρά ενδοβόλβιων ενέσεων ,ειδικών φαρμάκων ,οι οποίες θα πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά ,μία κάθε μήνα για τους πρώτους 4 μήνες.Στη συνέχεια ανάλογα με την ανταπόκριση στο φάρμακο και την περαιτέρω πορεία του οιδηματος της ωχράς κηλίδας ,ο γιατρός αποφασίζει αν θα συνεχίσει τις ενέσεις η θα συμπληρώσει τη θεραπεία με κάποιο είδος laser.Στις προχωρημένες περιπτώσεις σοβαρής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με παραγωγικά στοιχεία ,εκτος των ενέσεων ,πρέπει να γίνεται και ένα θεραπευτικό laser στο βάθος του ματιού που θα τροφοδοτήσει με οξυγόνο τις περιοχές που ισχαιμούν.
Σαφώς σε όλη την προσπάθεια αποκατάστασης των διαβητικών αλλοιώσεων,πρωταρχικό ρόλο παίζει ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος ,και ο έλεγχος τυχόν συνυπαρχόντων επιβαρυντικών παραγόντων ,όπως η αρτηριακή υπέρταση,η νεφροπάθεια,ή η υψηλή χοληστερίνη .Τελος οι περιπτώσεις οι παραμελημένες και επιπλεγμένες με βαριές ενδουαλουδικές αιμορραγίες του οφθαλμού ,η και ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς,αντιμετωπίζονται αυστηρά χειρουργικά ,από εξειδικευμένους ιατρούς οφθαλμιάτρους.
Πόσο συχνά πρέπει να επισκέπτομαι τον οφθαλμίατρο ;
Καθίσταται σαφές από τα παραπάνω ότι το στάδιο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ,η βαρύτητα των βυθοσκοπικών αλλοιώσεων η ανάγκη επαναληπτικής θεραπείας,ο καλός ή όχι γλυκαιμικός έλεγχος,ο τύπος του διαβήτη ,η διάρκεια της νόσου είναι μόνο κάποιοι από τους παράγοντες που θα επηρεάσουν την συχνότητα επανεξέτασης ,η οποία εξατομικευεται αναλόγως .

ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Χρήσιμα Links


Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση